ArrayBuffer

Bir ArrayBuffer nesnesi, kapsamlı ve sabit uzunluktaki raw binary data buffer'ını temsil etmek için kullanılır. Bir ArrayBuffer'ın içeriklerini direkt olarak manipüle edemezsiniz; bunun yerine, yazılmış dizi nesnelerini veya buffer'ı özel bir formatta temsil eden bir DataView nesnesini oluşturursunuz, buffer'a içerik yazmak veya buffer'dan içerik okumak için kullanırsınız.

Syntax

new ArrayBuffer(length)

Parametreler

length
Byte cinsinden, oluşturulan array buffer'ın boyutudur.

Döndürülen Değer

Belirlenen boyutta yeni bir ArrayBuffer nesnesi. İçeriği 0 atanmış durumdadır.

İstisnalar

Eğer uzunluk Number.MAX_SAFE_INTEGER (>= 2 ** 53) ifadesinden büyük ya da negatif ise bir RangeError fırlatılır.

Tanım

ArrayBuffer constructor'ı, byte cinsinden verilen boyutta yeni bir ArrayBuffer oluşturur.

Var olan bir data'dan array buffer çekmek

Özellikler

ArrayBuffer.length
ArrayBuffer constructor'ının 1 değerine sahip uzunluk özelliği.
get ArrayBuffer[@@species]
Türetilmiş nesneleri oluşturmak için kullanılan constructor fonksiyonu.
ArrayBuffer.prototype
Bütün ArrayBuffer nesnelerine özellik eklemeye izin verir.

Metodlar

ArrayBuffer.isView(arg)
Eğer arg bir ArrayBuffer view'i ise true döndürür, tıpkı yazılmış dizi nesneleri veya bir DataViewgibi. Aksi halde false döndürür.
ArrayBuffer.transfer(oldBuffer [, newByteLength])
oldBuffer'ın alınmış, ardından kesilmiş veya newByteLength tarafından sıfır-uzatılmış datasını içeren yeni bir ArrayBuffer döndürür.

ArrayBuffer oluşumları

Bütün ArrayBuffer oluşumları ArrayBuffer.prototype tarafından miras alınır.

Özellikler

ArrayBuffer.prototype.constructor
Specifies the function that creates an object's prototype. The initial value is the standard built-in ArrayBuffer constructor.
ArrayBuffer.prototype.byteLength Read only
The size, in bytes, of the array. This is established when the array is constructed and cannot be changed. Read only.

Metodlar

ArrayBuffer.prototype.slice()
Returns a new ArrayBuffer whose contents are a copy of this ArrayBuffer's bytes from begin, inclusive, up to end, exclusive. If either begin or end is negative, it refers to an index from the end of the array, as opposed to from the beginning.

ArrayBuffer.slice()
ArrayBuffer.prototype.slice() ile aynı fonksiyonelliğe sahiptir.

Örnek

Bu örnekte,  Int32Array view'i aracılığıyla 8-byte'lık bir buffer oluştururuz.

var buffer = new ArrayBuffer(8);
var view   = new Int32Array(buffer);

Belirtmeler

Belirtme Durum Yorumlar
Typed Array Specification Obsolete ECMAScript 6 tarafından yenilenmiştir.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'ArrayBuffer' in that specification.
Standard Bir ECMA standardı için başlangıç tanımı. new'in gerekli olduğu belirtilmiştir.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'ArrayBuffer' in that specification.
Draft  

Tarayıcı Uyumluluğu

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Özellik Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Temel Destek 7.0 4.0 (2) 10 11.6 5.1
ArrayBuffer() new fırlatmadan ? 44 (44) ? ? ?
ArrayBuffer.slice() No support (Yes)
No support 53 (53)
No support No support ?
Özellik Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Temel Destek 4.0 (Yes) 4.0 (2) 10 11.6 4.2
ArrayBuffer() new fırlatmadan ? ? 44.0 (44) ? ? ?
ArrayBuffer.slice() No support No support (Yes)
No support 53.0 (53)
No support No support ?

Uyumluluk Notları

 ECMAScript 2015'ten başlamak üzere, ArrayBuffer constructor'ları bir new operatörü aracılığıyla inşa edilmeye ihtiyaç duymaktadır. Artık new fonksiyonu kullanmadan bir ArrayBuffer constructor'ı çağırmak, bir  TypeError fırlatacaktır.

var dv = ArrayBuffer(10);
// TypeError:new komutu olmadan
// Gömülü bir ArrayBuffer constructor'u çağırmak 
var dv = new ArrayBuffer(10);

Ayrıca Bakınız