Proxy handler

Obiekt obsługujący proxy (proxy's handler object) jest obiektem zastępczym który zawiera pułapki dla obiektów proxy.

Metody

Wszystkie pułapki są opcjonalne. Jeśli pułapka nie została zdefiniowana, domyślnym zachowaniem jest przekazanie operacji do obiektu docelowego.

handler.getPrototypeOf() (en-US)
Pułapka na Object.getPrototypeOf (en-US).
handler.setPrototypeOf() (en-US)
Pułapka na Object.setPrototypeOf (en-US).
handler.isExtensible() (en-US)
Pułapka na Object.isExtensible (en-US).
handler.preventExtensions() (en-US)
Pułapka na Object.preventExtensions (en-US).
handler.getOwnPropertyDescriptor() (en-US)
Pułapka na Object.getOwnPropertyDescriptor.
handler.defineProperty() (en-US)
Pułapka na Object.defineProperty (en-US).
handler.has() (en-US)
Pułapka na operator in.
handler.get() (en-US)
Pułapka na pobieranie wartości atrybutu.
handler.set() (en-US)
Pułapka na ustawianie wartości atrybutu.
handler.deleteProperty() (en-US)
Pułapka na operator delete.
handler.ownKeys() (en-US)
Pułapka na Object.getOwnPropertyNames (en-US) i Object.getOwnPropertySymbols (en-US).
handler.apply() (en-US)
Pułapka na wywołanie funkcji.
handler.construct() (en-US)
Pułapka na operator new.

Niektóre niestandardowe pułapki są przestarzałe i zostały usunięte.

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Proxy Object Internal Methods and Internal Slots' in that specification.
Standard Początkowa definicja.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Proxy Object Internal Methods and Internal Slots' in that specification.
Living Standard Usunięto funkcję obsługującą enumerate.

Kompatybilność przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz również