Number.isInteger()

Metoda Number.isInteger() sprawdza czy wpisana wartość jest liczbą całkowitą.

Syntax

Number.isInteger(value)

Parametry

zmienna
Zmienna będzie testowana jako liczba.

Zwracana wartość

Metoda zwraca wartość typu Boolean.

Opis

Jeśli sprawdzana zmienna jest liczbą całkowitą metoda zwraca true, w innym przypadku zwraca false. Jeśli zmienna jest typu NaN lub spoza zakresu metoda zwraca false.

Przykłady

Number.isInteger(0);     // true
Number.isInteger(1);     // true
Number.isInteger(-100000);  // true

Number.isInteger(0.1);    // false
Number.isInteger(Math.PI);  // false

Number.isInteger(NaN);    // false
Number.isInteger(Infinity); // false
Number.isInteger(-Infinity); // false
Number.isInteger('10');   // false
Number.isInteger(true);   // false
Number.isInteger(false);   // false
Number.isInteger([1]);    // false

Polyfill

Number.isInteger = Number.isInteger || function(value) {
 return typeof value === 'number' &&
  isFinite(value) &&
  Math.floor(value) === value;
};

Dokumentacja

Kompatybilne przegladarki

BCD tables only load in the browser

Sprawdź również

 • Metoda ta należy do klasy Number.