Number.NaN

Podsumowanie

Wartość reprezentująca Not-A-Number (Nie-Liczbę).

Property attributes of Number.NaN
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Opis

Wartością Number.NaN jest Not-A-Number, taką samą jak wartość własności NaN obiektu globalnego.

Keep text below in sync with Properties:NaN page NaN jest zawsze różna od dowolnej liczby, włączając również NaN; nie możesz sprawdzić wartości nieliczbowej poprzez porównanie do Number.NaN. Użyj zamiast tego funkcji isNaN().

Kilka metod JavaScript (takie jak konstruktor Number, parseFloat i parseInt) zwracają NaN, jeśli wartość określona w parametrze nie może być przetworzona jako liczba.

Możesz użyć własności NaN, aby wskazać warunek błędu dla Twojej funkcji, która zwraca liczbę w przypadku sukcesu.

JavaScript wyświetla wartość Number.NaN jako NaN.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Number.NaN

W poniższym przykładzie, jeśli miesiąc (month) jest wartość większą niż 12, zostaje mu przypisane NaN i wyświetlana jest informacja o nieprawidłowych wartościach.

var month = 13;
if (month < 1 || month > 12) {
   month = Number.NaN;
   console.log("Miesiąc musi być liczbą między 1 i 12.");
}

Zobacz także