Map.prototype[@@toStringTag]

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

The Map[@@toStringTag] property has an initial value of "Map".

Property attributes of Map.prototype[@@toStringTag]
Writable no
Enumerable no
Configurable yes

Syntax

Map[Symbol.toStringTag]

Example

Object.prototype.toString.call(new Map()) // "[object Map]"

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype[@@toStringTag]' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype[@@toStringTag]' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
@@toStringTagChrome Full support 44Edge No support NoFirefox Full support 51IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android Full support 44Chrome Android Full support 44Firefox Android Full support 51Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 4.0nodejs No support No

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support