Date.now()

Podsumowanie

Zwraca liczbę milisekund, która upłynęła od 1 stycznia 1970 00:00:00 UTC.

Składnia

var timeInMs = Date.now();

Parametry

Brak.

Opis

Metoda now zwraca milisekundy, które upłynęły od 1 stycznia 1970 00:00:00 UTC do teraz w postaci obiektu Number.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie now

Poniższy przykład używa now do stworzenia znacznika czasu.

var timestamp = Date.now();

Zobacz także