Trwa tłumaczenie tego artykułu.

HyperText Markup Language (HTML)  jest podstawowym językiem stosowanym w zasobach sieci. Większość tego co widzisz na ekranie przeglądarki jest opisana przez język HTML. Bardziej szczegółowo HTML jest językiem który opisuje strukturę i zawartość dokumentu internetowego..

Poniższy artykuł pomorze ci zrozumieć jak kożystać z pełnego potencjału jezyka HTML.

Overviews

Guides

Sample code

Other pages

HTML5
HTML5 jest najnowszą wersją standardu opisującego język HTML. Jest to nowa wersja języka HTML, zawierająca nowe elementy, atrybuty i zachowania,większy zestaw technologii, które pozwala na bardziej różnorodne i potężne tworzenie stron i aplikacji internetowych.
Making content editable
In progress. In HTML, any element can be editable. By using some JavaScript event handlers, you can transform your web page into a full and fast rich text editor. This article provides some information about this functionality.
Sekcje oraz konspekt dokumentu HTML5
Specyfikacja HTML5 wprowadza kilka nowych elementów, które pozwalają web developerom na lepsze opisanie struktury dokumentu przy użyciu standardowych znaczników. Ten dokument opisuje wpomniane elementy oraz sposoby ich użycia tak, by otrzymać pożądaną strukturę dla dowolnego dokumentu.

Join the Web layout community

Choose your preferred method for joining the discussion:

Autorzy i etykiety dokumentu

Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,