window.scrollTo

Podsumowanie

Przesuwa się do danych koordynatów w dokumencie.

Składnia

window.scrollTo(x-coord,y-coord)

Parametry

  • x-coord jest pikselem wzdłuż poziomej osi dokumentu do wyświetlenia, w jego lewym górnym rogu.
  • y-coord jest pikselem wzdłuż pionowej osi dokumentu do wyświetlenia, w jego lewym górnym rogu.

Przykład

window.scrollTo(0, 1000);

Uwagi

Powyższa funkcja jest tym co funkcja window.scroll. Dla przesuwu względnego zobacz window.scrollBy, window.scrollByLines oraz window.scrollByPages.

Specyfikacja

DOM poziom 0. Nie jest częścią specyfikacji.