Podsumowanie

Dynamicznie zmienia rozmiar okna.

Składnia

window.resizeTo(iWidth,iHeight)

Parametry

  • iWidth jest liczbą całkowitą reprezentującą nową szerokość wyrażoną w pikselach.
  • iHeight jest liczbą całkowitą wartości reprezentującej nową wyskość w pikselach.

Przykład

 // funkcja zmienia rozmiar okna do połowy aktualnie
 // wyświetlanego ekranu
 function halve() {
   window.resizeTo(window.screen.availWidth/2,
      window.screen.availHeight/2);
 }

Uwagi

Zobacz także DOM:window.resizeBy.

Specyfikacja

DOM poziom 0. Nie jest częścią specyfikacji.

 

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: mdnwebdocs-bot, teoli, khalid32, Mgjbot, Robson, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,