window.frameElement

Podsumowanie

Zwraca element (jak np. <iframe> lub <object>), w którym osadzone jest okno lub wartość null, gdy okno jest najwyższego poziomu.

Składnia

varframeEl = window.frameElement;
  • frameEl jest elementem, w którym jest osadzone okno lub null, jeśli okno jest najwyższego poziomu.

Przykład

var frameEl = window.frameElement;
// jeśli jesteśmy wewnątrz ramki, to zmień jej adres URL na 'http://mozilla.org/'
if (frameEl)
  frameEl.src = 'http://mozilla.org/';

Uwagi

Zauważ, że pomimo swojej nazwy własność działa również dla dokumentów wewnątrz <object> lub innych elementów osadzających.

Zobacz także window.parent, który zwraca okno-rodzica, którym jest okno zawierające frameElement okna-dziecka.

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią żadnego standardu.