mozilla
Wyniki wyszukiwania

  window.frameElement

  Wystąpił błąd skryptu na tej stronie. Edytorzy witryny zostali o tym powiadomieni. W tym czasie można poniżej zobaczyć część jej treści.

  {{ ApiRef }}

  Podsumowanie

  Zwraca element (jak np. <iframe> lub <object>), w którym osadzone jest okno lub wartość null, gdy okno jest najwyższego poziomu.

  Składnia

  varframeEl = window.frameElement;
  
  • frameEl jest elementem, w którym jest osadzone okno lub null, jeśli okno jest najwyższego poziomu.

  Przykład

  var frameEl = window.frameElement;
  // jeśli jesteśmy wewnątrz ramki, to zmień jej adres URL na 'http://mozilla.org/'
  if (frameEl)
   frameEl.src = 'http://mozilla.org/';
  

  Uwagi

  Zauważ, że pomimo swojej nazwy własność działa również dla dokumentów wewnątrz <object> lub innych elementów osadzających.

  Zobacz także window.parent, który zwraca okno-rodzica, którym jest okno zawierające frameElement okna-dziecka.

  Specyfikacja

  DOM Level 0. Nie jest częścią żadnego standardu.

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Diablownik, Mgjbot, Internauta1024A, AshfaqHossain
  Ostatnia aktualizacja: AshfaqHossain,