window.alert

Podsumowanie

Wyświetla okno ostrzegawcze z podanym tekstem.

Składnia

window.alert(wiadomość);
  • wiadomość to ciąg znaków, który zostanie wyświetlony w oknie.

Przykład

window.alert("Hello world!");
// "window." prefix jest opcjonalny, więc
// alert("Hello world!"); będzie miało taki sam efekt

Wyświetli:

Grafika:AlertHelloWorld.png

Uwagi

Okno ostrzegawcze powinno być używane do przekazania wiadomości, które nie wymagają żadnej odpowiedzi ze strony użytkownika, poza potwierdzeniem komunikatu.

The following text is shared between this article, DOM:window.prompt and DOM:window.confirm Okna dialogowe to okna modalne - uniemożliwiają użytkownikowi dostęp do reszty interfejsu programu dopóki okno nie zostanie zamknięte. Z tego powodu nie powinieneś nadużywać funkcji, które otwierają okna dialogowe.

Przy pracy z chrome (np. przy tworzeniu rozszerzenie) zaleca się korzystanie z nsIPromptService.

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią żadnego standardu.

Zobacz też

confirm, prompt

Dla chrome zobacz alert() i alertCheck()