element.parentNode

Podsumowanie

Własność parentNode zwraca rodzica bieżącego elementu.

Składnia i wartości

rodzic = element.parentNode

rodzic jest rodzicem bieżącego węzła. Rodzicem elementu jest węzeł typu Element, Document lub DocumentFragment.

Przykład

text_field = document.getElementById("t");
if ( div1.parentNode == document ){
    text_field.setAttribute("value", "top-level");
    // pole tekstowe wyświetli tekst "top-level" }

Uwagi

parentNode zwraca null dla poniższych typów węzłów: Attr, Document, DocumentFragment, Entity i Notation.

null zwracane jest także, gdy węzeł został utworzony, ale nie przypisano go jeszcze do drzewa.

Zobacz także

Specyfikacja