Node.nodeValue

 
Podsumowanie

Zwraca wartość bieżącego węzła.

Składnia

wartość = document.nodeValue

wartość to ciąg znaków reprezentujący wartość elementu, jeśli taka istnieje.

Uwagi

Dla dokumentu nodeValue zwraca null. Dla węzłów tekstowych, komentarzy i CDATA nodeValue zwraca zawartość węzła. Dla węzłów atrybutów, zwracana jest wartość atrybutu.

Poniższa tabela przedstawia wartości zwracane dla różnych interfejsów:

Interfejs nodeValue
Attr wartość atrybutu
CDATASection treść sekcji CDATA
Comment treść komentarza
Document null
DocumentFragment null
DocumentType null
Element null
NamedNodeMap null
EntityReference null
Notation null
ProcessingInstruction cała treść, wyłączając cel
Text treść węzła tekstowego

Jeśli nodeValue z definicji ma wartość null, ustawianie tej właściwości nie będzie mieć efektu.

Specyfikacja