element.nodeType

Podsumowanie

Zwraca kod reprezentujący typ węzła.

Składnia

typ = document.nodeType

typ jest zmienną liczbową typu unsigned short o jednej z poniższych wartości:

 • Node.ELEMENT_NODE == 1
 • Node.ATTRIBUTE_NODE == 2
 • Node.TEXT_NODE == 3
 • Node.CDATA_SECTION_NODE == 4
 • Node.ENTITY_REFERENCE_NODE == 5
 • Node.ENTITY_NODE == 6
 • Node.PROCESSING_INSTRUCTION_NODE == 7
 • Node.COMMENT_NODE == 8
 • Node.DOCUMENT_NODE == 9
 • Node.DOCUMENT_TYPE_NODE == 10
 • Node.DOCUMENT_FRAGMENT_NODE == 11
 • Node.NOTATION_NODE == 12

Przykład

Ten przykład sprawdza czy pierwszy węzeł wewnątrz elementu document jest comment node, i jeśli nie jest, wyświetli wiadomość.

var node = document.documentElement.firstChild;

if(node.nodeType != Node.COMMENT_NODE)
 alert("You should comment your code well!");

Specyfikacja