element.lastChild

Podsumowanie

lastChild zwraca ostatnie dziecko węzła.

Składnia i wartości

ostatnieDziecko = element.lastChild

ostatnieDziecko to węzeł. Jeśli jego rodzicem jest element, dzieckiem jest na ogół węzeł elementu, komentarza lub węzeł tekstowy.

Przykład

tr = document.getElementById("row1");
td_róg = tr.lastChild;

Uwagi

Jeżeli nie ma węzłów potomnych, zwracane jest null.

Specyfikacja