element.hasChildNodes

Podsumowanie

hasChildNodes zwraca wartość logiczną określającą, czy element posiada dzieci czy nie.

Składnia

[ true | false ] = element.hasChildNodes()

Przykład

t1 = document.getElementById("table-data");
if ( t1.hasChildNodes() ) {
    // tabela ma dzieci }

Uwagi

Zauważ, że składnia element.hasChildNodes - bez nawiasów () - jest nieprawidłowa. Takie użycie zawsze zwraca true, oznaczające, że metoda o tej nazwie jest dostępna w obiekcie. Nie daj się nabrać.

Specyfikacja