MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

HTMLTableElement.tHead

Podsumowanie

tHead zwraca THEAD (nagłówek) tabeli.

Składnia

th_el = table.tHead

Parametry

Przykład

if (table.tHead == my_head_el) {
   ...
}

Uwagi

Ta własność zwraca VOID, jeśli nie istnieje element THEAD.

Specyfikacje

thead

Interface HTMLTableSectionElement

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, khalid32, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,