HTMLFormElement.method

 

Podsumowanie

method pobiera/ustawia metodę HTTP używaną do wysłania formularza.

Składnia

string = form.method
form.method =
string

Przykład

document.forms["myform"].method = "post";

Specyfikacja

DOM Level 2 HTML: method