MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Podsumowanie

length zwraca liczbę kontrolek w elemencie FORM.

Składnia

integer = form.length

Przykład

if (document.getElementById("form1").length > 1) {
  // więcej niż jedena kontrolka formularza jest tu
}

Specyfikacja

DOM Level 2: length

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, khalid32, Ptak82, Internauta1024A
 Ostatnia aktualizacja: teoli,