HTMLFormElement.length

Podsumowanie

length zwraca liczbę kontrolek w elemencie FORM.

Składnia

integer = form.length

Przykład

if (document.getElementById("form1").length > 1) {
  // więcej niż jedena kontrolka formularza jest tu
}

Specyfikacja

DOM Level 2: length