HTMLFormElement.elements

Podsumowanie

elements zwraca kolekcję HTMLCollection wszystkich kontrolek zawartych w elemencie FORM.

Do konkretnego elementu możesz odnosić się poprzez indeks lub za pomocą nazwy (name) bądź id tego elementu.

Składnia

listaWęzłów =
HTMLFormElement.elements

Przykłady

var inputs = document.getElementById("form1").elements;
var inputByIndex = inputs[2];
var inputByName = inputs["login"];

Specyfikacja

Specyfikacja W3C DOM 2 HTML: elements