MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey-2018-1

Podsumowanie

elements zwraca kolekcję HTMLCollection wszystkich kontrolek zawartych w elemencie FORM.

Do konkretnego elementu możesz odnosić się poprzez indeks lub za pomocą nazwy (name) bądź id tego elementu.

Składnia

listaWęzłów =
HTMLFormElement.elements

Przykłady

var inputs = document.getElementById("form1").elements;
var inputByIndex = inputs[2];
var inputByName = inputs["login"];

Specyfikacja

Specyfikacja W3C DOM 2 HTML: elements

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, khalid32, Mgjbot, Jan Dudek
 Ostatnia aktualizacja: teoli,