HTMLFormElement.action

Podsumowanie

action pobiera/ustawia akcję dla elementu FORM.

Składnia

string = form.action
form.action =
string

Przykład

form.action = "/cgi-bin/publish";

Uwagi

Akcja w formularzu jest programem, który jest wykonywany na serwerze kiedy formularz zostanie wysłany. Ta własność może być odzyskiwana lub ustawiana.

Specyfikacja

DOM Level 2 HTML: action