Podsumowanie

Metoda służy do zainicjalizowania zdarzenia utworzonego za pomocą interfejsu DocumentEvent

Składnia

event.initKeyEvent(type,bubbles,cancelable) 

Parametry

type
Typ zdarzenia.
bubbles
Wartość logiczna wskazująca, czy zdarzenie ma bąbelkować czy nie (zob. bubbles).
cancelable
Wartość logiczna wskazująca, czy zdarzenie może zostać anulowane (zob. cancelable).

Przykład

// utwórz zdarzenie kliknięcia, które bąbelkuje
// i nie może być anulowane
event.initEvent("click", true, false);

Uwagi

Zdarzenia inicjalizowane w ten sposób muszą zostać utworzone za pomocą metody createEvent interfejsu DocumentEvent. Metoda initEvent musi być wywołana by ustawić zdarzenie przed jego wywołaniem (za pomocą dispatchEvent).

Specyfikacja

initEvent

 

 

 

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: mdnwebdocs-bot, teoli, jsx, Mgjbot, Jan Dudek, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,