mozilla
Wyniki wyszukiwania

  event.initEvent

  Podsumowanie

  Metoda służy do zainicjalizowania zdarzenia utworzonego za pomocą interfejsu DocumentEvent

  Składnia

  event.initKeyEvent(type,bubbles,cancelable) 
  

  Parametry

  type
  Typ zdarzenia.
  bubbles
  Wartość logiczna wskazująca, czy zdarzenie ma bąbelkować czy nie (zob. bubbles).
  cancelable
  Wartość logiczna wskazująca, czy zdarzenie może zostać anulowane (zob. cancelable).

  Przykład

  // utwórz zdarzenie kliknięcia, które bąbelkuje
  // i nie może być anulowane
  event.initEvent("click", true, false);
  

  Uwagi

  Zdarzenia inicjalizowane w ten sposób muszą zostać utworzone za pomocą metody createEvent interfejsu DocumentEvent. Metoda initEvent musi być wywołana by ustawić zdarzenie przed jego wywołaniem (za pomocą dispatchEvent).

  Specyfikacja

  initEvent

   

   

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, jsx, Jan Dudek, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: jsx,