document.fgColor

Podsumowanie

fgColor pobiera/ustawia kolor pierwszoplanowy (kolor tekstu) bieżącego dokumentu.

Składnia

kolor = document.fgColor
document.fgColor =kolor

Parametry

  • kolor jest ciągiem określającym kolor - słownie (np. "red") lub szesnastkowo, jak w HTML-u (np. "#fdfef8").

Przykład

document.fgColor = "white";
document.bgColor = "darkblue";

Specyfikacja

DOM Level 0 - brak w specyfikacji.