document.defaultView

 

Podsumowanie

document.defaultView zwraca odnośnik do domyślnego AbstractView dokumentu, lub null jeśli żadny nie jest dostępne

Składnia

var docDView = document.defaultView;

Własność tylko do odczytu.

Uwagi

document.defaultView jest częścią interfejsu DOM poziomu 2 DocumentView.

document.defaultView jest głównie odnośnikiem do okna obiektu dla dokumentu, jednakże nie jest to zdefiniowane w specyfikacji i nie można się na tym opierać we wszystkich środowiskach zwłaszcza, że nie wszystkie przeglądarki to implementują. it would probably be useful to provide concrete examples here

Specyfikacja