AudioParam.defaultValue

Nasi wolontariusze nie przetłumaczyli jeszcze tego artykułu na język Polski. Dołącz do nas i pomóż go przetłumaczyć!
Można także przeczytać artykuł w języku: English (US).

The defaultValue read-only property of the AudioParam interface represents the initial value of the attributes as defined by the specific AudioNode creating the AudioParam.

Syntax

var defaultVal = audioParam.defaultValue;

Value

A floating-point Number.

Example

const audioCtx = new AudioContext();
const gainNode = audioCtx.createGain();
const defaultVal = gainNode.gain.defaultValue;
console.log(defaultVal); // 1
console.log(defaultVal === gainNode.gain.value); // true

Specifications

Specification Status Comment
Web Audio API
The definition of 'defaultValue' in that specification.
Working Draft  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
defaultValueChrome Full support 14Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 15Safari Full support 6WebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 26Opera Android Full support 14Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

See also

Autorzy i etykiety dokumentu

Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,