Nasi wolontariusze nie przetłumaczyli jeszcze tego artykułu na język Polski. Dołącz do nas i pomóż go przetłumaczyć!
Można także przeczytać artykuł w języku: English (US).

The TypedArray[@@species] accessor property returns the constructor of a typed array.

Syntax

TypedArray[Symbol.species]

where TypedArray is one of:

Int8Array
Uint8Array
Uint8ClampedArray
Int16Array
Uint16Array
Int32Array
Uint32Array
Float32Array
Float64Array

Description

The species accessor property returns the default constructor for typed array objects. Subclass constructors may over-ride it to change the constructor assignment.

Examples

The species property returns the default constructor function, which is one of the typed array constructors for a given typed array object:

Int8Array[Symbol.species];    // function Int8Array()
Uint8Array[Symbol.species];   // function Uint8Array()
Float32Array[Symbol.species]; // function Float32Array()

In a derived collection object (e.g. your custom typed array MyTypedArray), the MyTypedArray species is the MyTypedArray constructor. However, you might want to overwrite this, in order to return a parent typed array object in your derived class methods:

class MyTypedArray extends Uint8Array {
  // Overwrite MyTypedArray species to the parent Uint8Array constructor
  static get [Symbol.species]() { return Uint8Array; }
}

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'get %TypedArray% [ @@species ]' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'get %TypedArray% [ @@species ]' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
@@speciesChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 48IE No support NoOpera Full support YesSafari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 48Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 6.5.0
Full support 6.5.0
Full support 6.0.0
Disabled
Disabled From version 6.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

See also

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: mdnwebdocs-bot, fscholz, arai
Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,