RegExp.prototype.test()

Podsumowanie

Wykonuje poszukiwanie łańcucha znaków pomiędzy wyrażeniem regularnym i określonym wzorcem. Zwraca true lub false.

Składnia

regexObj.test(str)

Parametry

str 
Łańcuch znaków w zależności od tego, czym jest wyrażenie regularne.

Opis

Jeśli chcesz wiedzieć, czy wzorzec został znaleziony w łańcuchu znaków zastosuj metodę test (podobną do metody String.prototype.search()); aby uzyskać więcej informacji (lecz powolniej wykonywana) zastosuj metodę exec()(podobną do metody String.prototype.match() (en-US) ).

Przykłady

Przykład: Zastosowanie test()

Poniższy funkcja wypisuje wiadomość, której tekst zależy od powodzenia testu:

function testinput(re, str){
   if (re.test(str)) {
      midstring = " zawiera ";
   } else {
      midstring = " nie zawiera ";
   }
   console.log(str + midstring + re.source);
}

Zobacz także