RegExp.prototype.source

Podsumowanie

Własność tylko do odczytu stanowiąca wzór tekstu, wykluczając przesyłanie slashy.

Property attributes of RegExp.prototype.source
Writable no
Enumerable no
Configurable yes

Opis

source jest własnością indywidualnej instancji wyrażenia regularnego obiektu.

Nie możesz zmienić tej własności bezpośrednio.

Zobacz także