Number.MAX_VALUE

Podsumowanie

Największa liczba, której reprezentacja jest możliwa w języku JavaScript.

Property attributes of Number.MAX_VALUE
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Opis

Własność MAX_VALUE ma wartość ok. 1.79E+308. Wartości większe niż MAX_VALUE są reprezentowane jako "Infinity" (nieskończoność).

Ponieważ MAX_VALUE jest statyczną własnością Number, używa jej się zawsze jako Number.MAX_VALUE, a nie jako własność utworzonego przez programistę obiektu Number.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie MAX_VALUE

Poniższy kod mnoży dwie liczby. Jeśli wynik jest większy lub równy MAX_VALUE, wywoływana jest funkcja func1, w przeciwnym wypadku wywoływana jest funkcja func2.

if (num1 * num2 <= Number.MAX_VALUE) {
   func1();
} else {
   func2();
}