Error.prototype.toString()

Metoda toString() zwraca iąg znaków reprezentujący dany obiekt Error.

Składnia

e.toString()

Zwracana wartość

Ciąg znaków reprezentujący dany obiekt Error.

Opis

Obiekt Error nadpisuje metodę Object.prototype.toString() dziedziczoną przez wszystkie obiekty. Jego semantyka jest następująca (przy założeniu, że Object i String mają swoje oryginalne wartości):

Error.prototype.toString = function() {
 'use strict';

 var obj = Object(this);
 if (obj !== this) {
  throw new TypeError();
 }

 var name = this.name;
 name = (name === undefined) ? 'Error' : String(name);

 var msg = this.message;
 msg = (msg === undefined) ? '' : String(msg);

 if (name === '') {
  return msg;
 }
 if (msg === '') {
  return name;
 }

 return name + ': ' + msg;
};

Przykłady

Użycie toString()

var e = new Error('fatal error');
console.log(e.toString()); // 'Error: fatal error'

e.name = undefined;
console.log(e.toString()); // 'Error: fatal error'

e.name = '';
console.log(e.toString()); // 'fatal error'

e.message = undefined;
console.log(e.toString()); // ''

e.name = 'hello';
console.log(e.toString()); // 'hello'

Specyfikacje

Wsparcie przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz też