Date.prototype.toString()

Podsumowanie

Zwraca łańcuch znaków, reprezentujący określony obiekt Date.

Składnia

dateObj.toString()

Parametry

Brak.

Opis

Obiekt Date przesłania metodę toString z obiektu Object; nie dziedziczy Object.prototype.toString(). Dla obiektów Date, metoda toString() zwraca łańcuch znaków, które reprezentują obiekt.

JavaScript wywołuje metodę toString() automatycznie wtedy, gdy data jest reprezentowana jako wartość tekstowa lub kieruje powiązanym łańcuchem znaków.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie toString()

Następujący przykład przydziela toString wartość obiektu Date do myVar:

var x = new Date();
myVar=x.toString();   //przydziela wartość myVar, podobnie do:
// Mon Sep 28 14:36:22 GMT-0700 (Pacific Daylight Time) 1998

Zobacz także