Date.prototype.setUTCSeconds()

Podsumowanie

Ustawia sekundy dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.

Składnia

dateObj.setUTCSeconds(secondsValue[, msValue])

Parametry

secondsValue 
Liczba całkowita pomiędzy 0 a 59.
msValue 
Liczba pomiędzy 0 a 999, reprezentująca milisekundy.

Opis

Jeśli nie określisz parametru msValue, wartość zwracana jest z użytej metody {jsxref("Date.prototype.getUTCMilliseconds()", "getUTCMilliseconds()")}}.

Jeśli Twój parametr jest określony z poza szeregu, setUTCSeconds() próbuje zaktualizować informacje o dacie w obiekcie Date. Na przykład, jeśli użyjesz wartości 100 dla secondsValue, minuty zawarte w obiekcie Date będą wzrastać o 1 i wartość 40 będzie użyta dla sekund.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie setUTCSeconds()

var theBigDay = new Date();
theBigDay.setUTCSeconds(20);

Zobacz także