Date.prototype.getUTCMinutes()

Podsumowanie

Zwraca minuty dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.

Składnia

dateObj.getUTCMinutes()

Parametry

Brak.

Opis

Wartość zwracana przez getUTCMinutes() jest liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 59.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie getUTCMinutes()

Następujący przykład przypisuje część aktualnej daty określającą minuty do zmiennej min.

var today = new Date();
var min = today.getUTCMinutes();

Zobacz także