Date.prototype.getTimezoneOffset()

Podsumowanie

Zwraca przesunięcie strefy czasowej w minutach dla bieżącej lokalizacji.

Składnia

dateObj.getTimezoneOffset()

Parametry

Brak.

Opis

Przesunięcie strefy czasowej jest to różnica, wyrażona w minutach, pomiędzy Greenwich Mean Time (GMT) a bieżącym czasem lokalnym. Na przykład, jeśli aktualna strefa to GMT+10, wynikiem jest -600. Wartość nie jest liczbą stałą ze względu na zmiany czasu na letni i zimowy.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie getTimezoneOffset()

var x = new Date();
var currentTimeZoneOffsetInHours = x.getTimezoneOffset() / 60;