Nasi wolontariusze nie przetłumaczyli jeszcze tego artykułu na język Polski. Dołącz do nas i pomóż go przetłumaczyć!
Można także przeczytać artykuł w języku: English (US).

Returns a reference to the screen object associated with the window. The screen object, implementing the Screen interface, is a special object for inspecting properties of the screen on which the current window is being rendered.

Syntax

screenObj = window.screen;

 

Example

 

if (screen.pixelDepth < 8) {
  // use low-color version of page
} else { 
  // use regular, colorful page
}

Specification

Specification Status Comment
CSS Object Model (CSSOM) View Module
The definition of 'window.screen' in that specification.
Working Draft  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
Basic supportChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support YesIE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile ? Firefox Android Full support YesOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

Autorzy i etykiety dokumentu

Ostatnia aktualizacja: connorshea,