window.navigator

Podsumowanie

Zwraca odwołanie do obiektu navigator, który może być zapytany o informację na temat aplikacji uruchamiającej skrypt.

Przykład

alert("Używasz " + navigator.appName);

Własności

navigator.appCodeName
Zwraca wewnętrzną nazwę "kodową" aktualnej przeglądarki.
navigator.appName
Zwraca oficjalną nazwę przeglądarki.
navigator.appVersion
Zwraca wersję przeglądarki jako łańcuch znaków.
navigator.buildID
Zwraca identyfikator kompilacji przeglądarki (np. "2006090803").
navigator.cookieEnabled
Zwraca wartość logiczną wskazującą czy obsługa ciasteczek jest włączona, czy nie.
navigator.language
Zwraca łańcuch znaków reprezentujący wersję językową przeglądarki.
navigator.mimeTypes
Zwraca listę typów MIME obsługiwanych przez przeglądarkę.
navigator.onLine
Zwraca wartość logiczną wskazującą czy przeglądarka jest w trybie online.
navigator.oscpu
Zwraca łańcuch znaków reprezentujący bieżący system operacyjny.
navigator.platform
Zwraca łańcuch znaków reprezentujący platformę przeglądarki.
navigator.plugins
Zwraca tablicę z zainstalowanymi wtyczkami przeglądarki.
navigator.product
Zwraca nazwę produktu bieżącej przeglądarki (np. "Gecko")
navigator.productSub
Zwraca numer kompilacji bieżącej przeglądarki (np. "20060909").
navigator.securityPolicy
Returns an empty string. In Netscape 4.7x, returns "US & CA domestic policy" or "Export policy".
navigator.userAgent
Returns the user agent string for the current browser.
navigator.vendor
Returns the vendor name of the current browser (e.g. "Netscape6")
navigator.vendorSub
Returns the vendor version number (e.g. "6.1")

Metody

navigator.javaEnabled
Określa czy w przeglądarce jest włączona obsługa Javy.
navigator.taintEnabled This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.  
Returns false. JavaScript taint/untaint functions removed in JavaScript 1.2
navigator.preference
Sets a user preference. This method is only available to privileged code, and you should use XPCOM API preferencji instead.
navigator.registerContentHandler
Pozwala stronom na zarejestrowanie się jako możliwe serwisy obsługujące dla zawartości konkretnego typu MIME.
navigator.registerProtocolHandler
Pozwala stronom na zarejestrowanie się jako możliwe serwisy obsługujące dany protokół.

Zobacz także

DOM Client Object Cross-Reference:navigator

Specyfikacja