window.navigator

Podsumowanie

Zwraca odwołanie do obiektu navigator, który może być zapytany o informację na temat aplikacji uruchamiającej skrypt.

Przykład

alert("Używasz " + navigator.appName);

Własności

Zwraca wewnętrzną nazwę "kodową" aktualnej przeglądarki.
Zwraca oficjalną nazwę przeglądarki.
Zwraca wersję przeglądarki jako łańcuch znaków.
Zwraca identyfikator kompilacji przeglądarki (np. "2006090803").
Zwraca wartość logiczną wskazującą czy obsługa ciasteczek jest włączona, czy nie.
Zwraca łańcuch znaków reprezentujący wersję językową przeglądarki.
Zwraca listę typów MIME obsługiwanych przez przeglądarkę.
Zwraca wartość logiczną wskazującą czy przeglądarka jest w trybie online.
Zwraca łańcuch znaków reprezentujący bieżący system operacyjny.
Zwraca łańcuch znaków reprezentujący platformę przeglądarki.
Zwraca tablicę z zainstalowanymi wtyczkami przeglądarki.
Zwraca nazwę produktu bieżącej przeglądarki (np. "Gecko")
Zwraca numer kompilacji bieżącej przeglądarki (np. "20060909").
Returns an empty string. In Netscape 4.7x, returns "US & CA domestic policy" or "Export policy".
Returns the user agent string for the current browser.
Returns the vendor name of the current browser (e.g. "Netscape6")
Returns the vendor version number (e.g. "6.1")

Metody

Określa czy w przeglądarce jest włączona obsługa Javy.
Returns false. JavaScript taint/untaint functions removed in JavaScript 1.2
Sets a user preference. This method is only available to privileged code, and you should use XPCOM API preferencji instead.
Pozwala stronom na zarejestrowanie się jako możliwe serwisy obsługujące dla zawartości konkretnego typu MIME.
Pozwala stronom na zarejestrowanie się jako możliwe serwisy obsługujące dany protokół.

Zobacz także

Specyfikacja