mozilla
Wyniki wyszukiwania

  window.dump

  Podsumowanie

  Wypisuje wiadomość w konsoli.

  Składnia

  dump(wiadomość);
  
  • wiadomość to ciąg znaków do wypisania.

  Uwagi

  dump jest często używany do debugowania JavaScriptu. W uprzywilejowanym kodzie można użyć także Components.utils.reportError oraz nsIConsoleService do zapisu w konsoli błędów.

  W Gecko dump jest domyślnie zablokowane - jego użycie nic nie powoduje, nie wywołuje też żadnego błędu. Aby zobaczyć wyjście metody dump, musisz włączyć ją, zmieniając preferencję browser.dom.window.dump.enabled na true. Możesz to zrobić za pomocą about:config lub pliku user.js

  Żeby cokolwiek zobaczyć, będziesz potrzebował konsoli. Jeśli jeszcze jej nie masz, zamknięcie programu i wywołanie z parametrem <tt>-console</tt> w linii poleceń powinno otworzyć konsolę.

  dump jest też dostępny dla komponentów XPCOM implementowanych w JavaScript, mimo że w ich kontekście window nie jest obiektem globalnym.

  Specyfikacja

  DOM Level 0. Nie jest częścią żadnego standardu.

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Marcoos, Mgjbot, Jan Dudek, AshfaqHossain
  Ostatnia aktualizacja: AshfaqHossain,
  Ukryj panel boczny