window.closed

Podsumowanie

Ta własność oznacza czy dane okno jest zamknięte lub nie.

Składnia

var isClosed = windowRef.closed;


Ta własność jest tylko do odczytu.

Zwracane wartości

isClosed
Wartość logiczna. Możliwe wartości:
 • true: Okno zostało zamknięte.
 • false: Okno jest otwarte.

Przykłady

Zmiana adresu URL okna pierwotnego z okna otworzonego

Ten przykład demonstruje w jaki sposób okno otworzone może zmienić adres URL okna, które je otwarło. Przed próbą zmiany adresu URL, sprawdza czy obecne okno posiada okno-rodzica stosując własność window.opener oraz czy nie zostało ono zamknięte.

// Sprawdza czy okno otwierające istnieje i nie zostało zamknięte
if (window.opener && !window.opener.closed) {
 window.opener.location.href = "http://www.mozilla.org";
}

Zauważ, że okno otwierane ma dostęp tylko do okna, które je otworzyło.

Odświeżanie uprzednio otwartego okna

W tym przykładzie funkcja refreshPopupWindow() wywołuje metodę reload obiektu location otwartego okna, by odświeżyć jego dane. Jeżeli okno nie zostało jeszcze otwarte, bądź użytkownik zamknął je, zostaje utworzone nowe okno.

var popupWindow = null;

function refreshPopupWindow() {
 if (popupWindow && !popupWindow.closed) {
  // popupWindow jest otwarte, przeładujmy je
  popupWindow.location.reload(true);
 } else {
  // Otwieramy nowe okno
  popupWindow = window.open("popup.html","dataWindow");
 }
}

Specyfikacja

DOM Level 0. window.closed nie jest częścią żadnej specyfikacji W3C, ani technicznej rekomendacji.

Dodatkowe źródła