mozilla
Wyniki wyszukiwania

  window.closed

  Podsumowanie

  Ta własność oznacza czy dane okno jest zamknięte lub nie.

  Składnia

  var isClosed = windowRef.closed;
  


  Ta własność jest tylko do odczytu.

  Zwracane wartości

  isClosed
  Wartość logiczna. Możliwe wartości:
  • true: Okno zostało zamknięte.
  • false: Okno jest otwarte.

  Przykłady

  Zmiana adresu URL okna pierwotnego z okna otworzonego

  Ten przykład demonstruje w jaki sposób okno otworzone może zmienić adres URL okna, które je otwarło. Przed próbą zmiany adresu URL, sprawdza czy obecne okno posiada okno-rodzica stosując własność window.opener oraz czy nie zostało ono zamknięte.

  // Sprawdza czy okno otwierające istnieje i nie zostało zamknięte
  if (window.opener && !window.opener.closed) {
   window.opener.location.href = "http://www.mozilla.org";
  }
  

  Zauważ, że okno otwierane ma dostęp tylko do okna, które je otworzyło.

  Odświeżanie uprzednio otwartego okna

  W tym przykładzie funkcja refreshPopupWindow() wywołuje metodę reload obiektu location otwartego okna, by odświeżyć jego dane. Jeżeli okno nie zostało jeszcze otwarte, bądź użytkownik zamknął je, zostaje utworzone nowe okno.

  var popupWindow = null;
  
  function refreshPopupWindow() {
   if (popupWindow && !popupWindow.closed) {
    // popupWindow jest otwarte, przeładujmy je
    popupWindow.location.reload(true);
   } else {
    // Otwieramy nowe okno
    popupWindow = window.open("popup.html","dataWindow");
   }
  }
  

  Specyfikacja

  DOM Level 0. window.closed nie jest częścią żadnej specyfikacji W3C, ani technicznej rekomendacji.

  Dodatkowe źródła

  MSDN window.closed

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Rev, Mgjbot, khalid32, Internauta1024A, teoli, Ptak82
  Ostatnia aktualizacja: khalid32,
  Ukryj panel boczny