isCollapsed

Podsumowanie

Zwraca wartość logiczną, która określa czy początek selekcji znajduje się w tym samym miejscu, co jej koniec.

Składnia

sel.isCollapsed

Uwagi

Nawet załamana selekcja może mieć rangeCount większe niż 0. sel.getRangeAt(0) może zwrócić zakres, który również jest załamany.