collapse

Podsumowanie

Zawęża aktualne zaznaczenie w pojedynczy punkt. Dokument nie jest modyfikowany. Jeżeli treść jest edytowalna i aktywna, przeniesie się tam kursor.

Składnia

sel.collapse(parentNode,offset);

Parametry

parentNode
Kursor znajdzie się w tym węźle.
offset
Kursor zostanie umieszczony w tej odległości od początku węzła tekstowego parentNode .

Przykłady

/* Umieszcza kursor na początku ciała dokumentu HTML. */
var body = document.getElementsByTagName("body")[0];
window.getSelection().collapse(body,0);