HTMLTableElement.caption

Podsumowanie

caption zwraca podpis tabeli.

Składnia

string = table.caption

Przykład

if (table.caption) {
  // zrób coś z podpisem
}

Uwagi

Własność ta zwraca void dla tabel bez elementu caption.

Specyfikacja

caption

Interface HTMLTableCaptionElement