MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

 

Podsumowanie

target pobiera/ustawia element docelowy działania (np., w której ramce ma być wczytana zawartość strony).

Składnia

string = form.target
form.target =
string

Przykład

myForm.target = document.frames[1].name;

Specyfikacja

DOM Level 2 HTML: target

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, basemnassar11, Internauta1024A, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,