HTMLFormElement.submit

Podsumowanie

submit wysyła formularz.

Składnia

HTMLFormElement.submit()

Przykład

document.forms["myform"].submit()

Uwagi

Ta metoda działa tak samo jak naciśnięcie przycisku 'Wyślij' w formularzu.

Jeśli kontrolka formularza (taka jak przycisk Wyślij) posiada nazwę lub id zmiennej submit to będzie ona maskowała metodę submit formularza.

Specyfikacja

DOM Level 2 HTML: submit