HTMLFormElement.name

Podsumowanie

name zwraca nazwą bieżącego elementu FORM jako łańcuch znaków.

Składnia

string = form.name
form.name =
string

Przykład

form1 = document.getElementById("form1").name;
if (form1 != document.form.form1) {
   // przeglądarka nie obsługuje tego odniesienia do formularza
}

Uwagi

Uwaga, ta własność jest do odczytu/zapisu, która znaczy, że możemy zmienić lub ustawić nazwę formularza.

Jeśli Twój FORM zawiera element nazwany "nazwany_element", następnie ten element przesłania własność form.name, więc nie możesz uzyskać do niego dostępu.

Internet Explorer (IE) nie pozwala nazwie tworzonego elementu używać createElement() będącej ustawieniem lub modyfikacją używającą własność name property.

Specyfikacja

DOM Level 2 HTML: name