HTMLFormElement.enctype

 

Podsumowanie

enctype pobiera/ustawia typ zawartości elementu FORM.

Składnia

string = form.enctype
form.enctype =
string

Przykład

form.enctype = "application/x-www-form-urlencoded";

Uwagi

Typem kodowania jest ogólnie "application/x-www-form-urlencoded".

Specyfikacja

DOM Level 2 HTML: enctype