MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey-2018-1

 

Podsumowanie

enctype pobiera/ustawia typ zawartości elementu FORM.

Składnia

string = form.enctype
form.enctype =
string

Przykład

form.enctype = "application/x-www-form-urlencoded";

Uwagi

Typem kodowania jest ogólnie "application/x-www-form-urlencoded".

Specyfikacja

DOM Level 2 HTML: enctype

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, khalid32, Ptak82, Internauta1024A
 Ostatnia aktualizacja: teoli,