HTMLFormElement.encoding

 

encoding jest alternatywną nazwą dla elementu enctype w obiekcie DOM FormElement.