MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

 

Podsumowanie

acceptCharset Zwraca listę obsługiwanych przez formularz zestawów znaków dla danego elementu FORM. Lista ta będzie oddzielona przecinkiem lub spacją.

Składnia

string = form.acceptCharset;

Przykład

inputs = document.forms["myform"].acceptCharset

Specyfikacja

DOM Level 2 HTML: acceptCharset

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Hasilt, Ptak82, Internauta1024A
 Ostatnia aktualizacja: teoli,