HTMLFormElement.acceptCharset

przez 4 współtwórców

 

Podsumowanie

acceptCharset Zwraca listę obsługiwanych przez formularz zestawów znaków dla danego elementu FORM. Lista ta będzie oddzielona przecinkiem lub spacją.

Składnia

string = form.acceptCharset;

Przykład

inputs = document.forms["myform"].acceptCharset

Specyfikacja

DOM Level 2 HTML: acceptCharset

Autorzy i etykiety dokumentu

Contributors to this page: teoli, Hasilt, Ptak82, Internauta1024A
Ostatnia aktualizacja: teoli,