Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

HTMLFormElement.acceptCharset

 

Podsumowanie

acceptCharset Zwraca listę obsługiwanych przez formularz zestawów znaków dla danego elementu FORM. Lista ta będzie oddzielona przecinkiem lub spacją.

Składnia

string = form.acceptCharset;

Przykład

inputs = document.forms["myform"].acceptCharset

Specyfikacja

DOM Level 2 HTML: acceptCharset

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Hasilt, Ptak82, Internauta1024A
 Ostatnia aktualizacja: teoli,