We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

HTMLFormElement.acceptCharset

 

Podsumowanie

acceptCharset Zwraca listę obsługiwanych przez formularz zestawów znaków dla danego elementu FORM. Lista ta będzie oddzielona przecinkiem lub spacją.

Składnia

string = form.acceptCharset;

Przykład

inputs = document.forms["myform"].acceptCharset

Specyfikacja

DOM Level 2 HTML: acceptCharset

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Hasilt, Ptak82, Internauta1024A
Ostatnia aktualizacja: teoli,