HTMLFormElement

Interfejs elementu HTML FORM

Elementy FORM mają wszystkie właściwości i metody innych elementów HTML, tak jak opisano w rozdziale o elementach. Jednocześnie mają one bardziej wyspecjalizowany interfejs HTMLFormElement.

Interfejs ten dostarcza metod do tworzenia i modyfikacji elementów FORM przy użyciu DOM. Poniższy przykład przedstawia, jak utworzyć nowy formularz, zmienić jego atrybuty i wysłać go.

// Utwórz formularz
var f = document.createElement("form");

// Dodaj do zawartości dokumentu
document.body.appendChild(f);

// Ustaw atrybuty oznaczające akcję i metodę wysyłania
f.action = "/cgi-bin/some.cgi";
f.method = "POST"

// Wyślij formularz
f.submit();

Z kolei poniższy dokument HTML przedstawia jak wydobyć informacje z formularza i nadać mu pewne atrybuty.

<title>Przykład formularza</title>
<script type="text/javascript">
 function getFormInfo() {
  var info;

  // Znajdź referencję do formularza poprzez kolekcję forms
  var f = document.forms["formA"];
  info = "f.elements: " + f.elements + "\n"
     + "f.length: " + f.length + "\n"
     + "f.name: " + f.elements + "\n"
     + "f.acceptCharset: " + f.acceptCharset + "\n"
     + "f.action: " + f.action + "\n"
     + "f.enctype: " + f.enctype + "\n"
     + "f.encoding: " + f.encoding + "\n"
     + "f.method: " + f.method + "\n"
     + "f.target: " + f.target;
  document.forms["formA"].elements['tex'].value = info;
 }

 // Referencja do formularza jest przekazywana z atrybutu
 // onclick przycisku za pomocą 'this.form'
 function setFormInfo(f) {
  f.method = "GET";
  f.action = "/cgi-bin/evil_executable.cgi";
  f.name  = "totally_new";
 }
</script>

<h1>Przykład formularza</h1>

<form name="formA" id="formA"
 action="/cgi-bin/test" method="POST">
 <p>Kliknij "info" by zobaczyć informację o formularzu,
 "zmień" by zmienić ustawienia, a następnie ponownie "info"
 by zobaczyć efekt zmian.</p>
 <p>
 <input type="button" value="info"
  onclick="getFormInfo();">
 <input type="button" value="zmień"
  onclick="setFormInfo(this.form);">
 <input type="reset" value="zresetuj">
 <br>
 <textarea id="tex" style="height:15em; width:20em">
 </p>
</form>

Własności

form.elements
Zwraca kolekcję wszystkich kontrolek zawartych w elemencie FORM.
form.length
Zwraca ilość kontrolek w elemencie FORM.
form.name
Zwraca ciąg z nazwą bieżącego elementu FORM.
form.acceptCharset
Zwraca listę obsługiwanych przez formularz zestawów znaków.
form.action
Pobiera/ustawia akcję dla elementu FORM.
form.enctype
Pobiera/ustawia typ zawartości wysyłanej przez formularz.
form.encoding
Pobiera/ustawia typ zawartości wysyłanej przez formularz.
form.method
Pobiera/ustawia metodę HTTP używaną do wysłania formularza.
form.target
Pobiera/ustawia okno docelowe akcji formularza (np. ramka, w której zostanie wyrenderowana zwrócona strona).

Metody

form.submit
Wysyła formularz
form.reset
Przywraca formularz do jego stanu początkowego