mozilla
Wyniki wyszukiwania

  HTMLFormElement

  Interfejs elementu HTML FORM

  Elementy FORM mają wszystkie właściwości i metody innych elementów HTML, tak jak opisano w rozdziale o elementach. Jednocześnie mają one bardziej wyspecjalizowany interfejs HTMLFormElement.

  Interfejs ten dostarcza metod do tworzenia i modyfikacji elementów FORM przy użyciu DOM. Poniższy przykład przedstawia, jak utworzyć nowy formularz, zmienić jego atrybuty i wysłać go.

  // Utwórz formularz
  var f = document.createElement("form");
  
  // Dodaj do zawartości dokumentu
  document.body.appendChild(f);
  
  // Ustaw atrybuty oznaczające akcję i metodę wysyłania
  f.action = "/cgi-bin/some.cgi";
  f.method = "POST"
  
  // Wyślij formularz
  f.submit();
  

  Z kolei poniższy dokument HTML przedstawia jak wydobyć informacje z formularza i nadać mu pewne atrybuty.

  <title>Przykład formularza</title>
  <script type="text/javascript">
   function getFormInfo() {
    var info;
  
    // Znajdź referencję do formularza poprzez kolekcję forms
    var f = document.forms["formA"];
    info = "f.elements: " + f.elements + "\n"
       + "f.length: " + f.length + "\n"
       + "f.name: " + f.elements + "\n"
       + "f.acceptCharset: " + f.acceptCharset + "\n"
       + "f.action: " + f.action + "\n"
       + "f.enctype: " + f.enctype + "\n"
       + "f.encoding: " + f.encoding + "\n"
       + "f.method: " + f.method + "\n"
       + "f.target: " + f.target;
    document.forms["formA"].elements['tex'].value = info;
   }
  
   // Referencja do formularza jest przekazywana z atrybutu
   // onclick przycisku za pomocą 'this.form'
   function setFormInfo(f) {
    f.method = "GET";
    f.action = "/cgi-bin/evil_executable.cgi";
    f.name  = "totally_new";
   }
  </script>
  
  <h1>Przykład formularza</h1>
  
  <form name="formA" id="formA"
   action="/cgi-bin/test" method="POST">
   <p>Kliknij "info" by zobaczyć informację o formularzu,
   "zmień" by zmienić ustawienia, a następnie ponownie "info"
   by zobaczyć efekt zmian.</p>
   <p>
   <input type="button" value="info"
    onclick="getFormInfo();">
   <input type="button" value="zmień"
    onclick="setFormInfo(this.form);">
   <input type="reset" value="zresetuj">
   <br>
   <textarea id="tex" style="height:15em; width:20em">
   </p>
  </form>
  

  Własności

  form.elements
  Zwraca kolekcję wszystkich kontrolek zawartych w elemencie FORM.
  form.length
  Zwraca ilość kontrolek w elemencie FORM.
  form.name
  Zwraca ciąg z nazwą bieżącego elementu FORM.
  form.acceptCharset
  Zwraca listę obsługiwanych przez formularz zestawów znaków.
  form.action
  Pobiera/ustawia akcję dla elementu FORM.
  form.enctype
  Pobiera/ustawia typ zawartości wysyłanej przez formularz.
  form.encoding
  Pobiera/ustawia typ zawartości wysyłanej przez formularz.
  form.method
  Pobiera/ustawia metodę HTTP używaną do wysłania formularza.
  form.target
  Pobiera/ustawia okno docelowe akcji formularza (np. ramka, w której zostanie wyrenderowana zwrócona strona).

  Metody

  form.submit
  Wysyła formularz
  form.reset
  Przywraca formularz do jego stanu początkowego
   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page:
  Ostatnia aktualizacja: teoli,