element.dispatchEvent

Podsumowanie

Wywołuje zdarzenie w bieżącym elemencie.

Składnia

bool = element.dispatchEvent(event)
  • event to obiekt zdarzenia, które ma zostać wywołane.
  • Jeśli któraś z funkcji obsługujących to zdarzenie wywoła preventDefault, zwracana wartość to false. W przeciwnym przypadku zwracane jest true.

Uwagi

Jak pokazuje powyższy przykład, dispatchEvent to ostatni krok w procesie utwórz-zainicjuj-wywołaj, którego używa się by ręcznie wywołać zdarzenia w modelu zdarzeń implementacji.

Zdarzenie może zostać utworzone przy użyciu metody document.createEvent i zainicjowane za pomocą initEvent lub innej, bardziej wyspecjalizowanej metody, jak initMouseEvent albo initUIEvent.

Zobacz też dokumentację obiektu event.

Specyfikacja