event.timeStamp

Podsumowanie

Zwraca czas (w milisekundach od momentu Epoch), kiedy zdarzenie zostało utworzone.

Składnia

number = event.timeStamp

Przykład

<html>
<head>

<title>Przykład timeStamp</title>

<script type="text/javascript">
var curr_time = null;

function getTime(evt) {
  curr_time = evt.timeStamp;
  document.getElementById("time").firstChild.nodeValue = curr_time;
}
</script>
</head>

<body onkeypress="getTime(event)">

<p>Naciśnij jakikolwiek klawisz, aby pobrać aktualny timestamp
dla zdarzenia onkeypress.</p>
<p>timeStamp: <span id="time">-</span></p>

</body>
</html>

 

Uwagi

Ta własność działa tylko wtedy, gdy system obsługuje ją dla danego zdarzenia.

Specyfikacja

timestamp